Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α’/8.10.2001) Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις

Για να δείτε το νόμο, κάντε κλικ εδώ>>